Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (3 semestry)

 

 

Rekrutacja Program Aktualne informacje dla słuchaczy

 

W roku akademickim 2023/2024 studia będą prowadzone w formule online.

Studia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne i przygotować się w zakresie merytorycznym, dydaktycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym do zawodu nauczycielki/nauczyciela kultury polskiej i języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i za granicą, w szkołach polonijnych, sobotnich oraz pragnących zdobyć kompetencje także do nauczania dorosłych. Studia wyposażą słuchaczy również w wiedzę niezbędną do pracy w szkole w Polsce z dziećmi z kontekstem migracji: obcojęzycznymi i innokulturowymi oraz z polskojęzycznymi dziećmi doświadczającymi (ree)migracji.

Podyplomowe studia mają ścisły związek z tradycyjnymi kierunkami humanistycznymi prowadzonymi na uczelniach wyższych. Mają na celu przekazanie słuchaczom koniecznej do pracy w edukacji (glotto)polonistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz zapoznanie ich z tłem (między)kulturowym i historycznym. Wszystkie zagadnienia będą prezentowane w kontekście metodycznym i (glotto)dydaktycznym, a także psychologiczno-pedagogicznym.

Kontakt z nami:
podyplomowe-jpjo@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 2512991; tel.: +48 32 2009424

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania! Rozwiejemy wszelkie wątpliwości!