Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie – pierwsi absolwenci

07-10-2018

W sobotę 6 października 2018 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się wielka uroczystość – Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie ukończyła pierwsza grupa absolwentów i rozpoczęli je nowi słuchacze. Uroczystość poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, a zaszczyciły ją swoją obecnością członkinie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej przy Marszałku Województwa Śląskiego: prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Barbara Szargot z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr Łucja Staniczkowa, wiceprezeska Związku Górnośląskiego, Aleksandra Gorzelik, konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, a Wicemarszałek Henryk Mercik przesłał absolwentom pisemne gratulacje. Absolwenci odbyli 200 godz. zajęć w pięciu modułach: Dziedzictwo kulturowe, Języki i dialekty w województwie śląskim, Ukształtowanie regionu – geografia z przyrodą, Historyczne i socjologiczne uwarunkowania regionu, Sztuka w regionie: literatura, film, teatr. Połowę zajęć spędzili w uniwersyteckich murach, a połowę w terenie: w kopalniach, muzeach, obiektach kultu religijnego różnych wyznań, w zamkach i pałacach, zabytkowych salach, w instytucjach kultury, na hałdach… Byli w Zabrzu, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Koszęcinie, Cieszynie, Ustroniu, Pszczynie, Częstochowie, Rybniku, Raciborzu, Chorzowie, Świętochłowicach, Sosnowcu i Katowicach, oczywiście – jednym słowem wszędzie tam, gdzie województwo śląskie ma coś do zaoferowania swoim mieszkańcom i przyjezdnym, poszukującym pracy, delegowanym pracownikom i turystom. Wykładowcy – najlepsi specjaliści, profesorowie uniwersyteccy, muzealnicy, samorządowcy, szefowie instytucji kultury, pisarze i twórcy – przekazywali swą wiedzę, pokazywali jak ją wykorzystać i spożytkować, jak zainteresować regionem, regionalnym dziedzictwem i jego współczesnym obliczem uczniów, dzieci i młodzież. Końcowe prace absolwentów, konspekty i prezentacje udowodniły, transfer wiedzy regionalnej udał się wyśmienicie. Pierwsza grupa w liczbie 19 odebrała świadectwa ukończenia Studiów, przekazując pałeczkę kolejnym dwóm grupom: drugiemu semestrowi i nowym słuchaczom, którzy swą dydaktyczną przygodę z regionalnością rozpoczęli w październiku tego roku. Wszystkie grupy po uroczystości integrowały się przy kreplach i kawie, a potem w śląskich „escape roomach” jako dydaktycznej propozycji nauczania przez zabawę.