Polish Culture. An Historical Introduction

Kolek Leszek S.

Wydawnictwo UMCS
Lublin 2002 (wyd. I, 1997)

Książka została napisana w języku angielskim. Opisuje polską kulturę w kontekście historycznym. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób nieznających polszczyzny, zainteresowanych poznaniem polskiej kultury narodowej i czynników, które się na nią składają. Podręcznik stanowi pomoc dla studentów anglojęzycznych, którzy nie znają zbyt dobrze polskich realiów kulturowych.

Accessibility