Polski, krok po kroku 1

Stempek Iwona, Stelmach Anna, Dawidek Sylwia, Szymkiewicz Aneta

Wydawnictwo Polish-courses.com
Kraków 2013 (wyd. I, 2010)

 

 

Książka przewidziana jest na poziom A1. Zawiera 26 rozdziałów i jest przeznaczona na około 120 jednostek lekcyjnych. Do podręcznika dołączona jest płyta z nagraniami mp3 obejmująca blisko 3 godziny nagrań dialogów, tekstów i ćwiczeń. Na początku każdej lekcji wprowadzane są nowe słowa, natomiast rozdziały podzielono na mniejsze jednostki prezentujące materiał leksykalny i gramatyczny w kontekście sytuacji komunikacyjnych. Uzupełnieniem książki jest Zeszyt ćwiczeń oraz Gry i zabawy językowe, które zostały tak zaplanowane, by mogły posłużyć do pracy również z innymi podręcznikami. Dla nauczycieli online dostępne są dodatkowe materiały audio i ćwiczenia (www.e-polish.eu), a także został opracowany Podręcznik nauczyciela z uwagami metodycznymi i propozycjami gier aktywizujących oraz komentarzami gramatycznymi.