Polski, krok po kroku 2

Stempek Iwona, Stelmach Anna

Wydawnictwo Polish-courses.com
Kraków 2012

 

 

Druga część serii została przewidziana na poziom A2. Zarówno pod względem treściowym, jak i graficznym stanowi kontynuację części pierwszej. Podręcznik obejmuje 23 rozdziały i jest przeznaczony na około 120 jednostek lekcyjnych. Do książki dołączona jest płyta z nagraniami mp3. Pierwsze lekcje służą przede wszystkim powtórzeniu i systematyzacji znanych już zagadnień, co ma pozwalać na płynne przejście z części 1 do 2. Uzupełnieniem podręcznika jest Zeszyt ćwiczeń. Dla nauczycieli online dostępne są dodatkowe materiały audio i ćwiczenia (www.e-polish.eu).