Polski rok obrzędowy

Kamocki Janusz, Kubienia Jacek

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2008

Głównym tematem publikacji jest polska obrzędowość ludowa. Zaprezentowany został jej rozwój na podłożu pogańskim, do którego nawiązywały późniejsze tradycje chrześcijańskie. Część z tych obrzędów stanowi obecnie podstawę tradycji narodowych, dlatego też książkę można wykorzystać podczas zajęć dotyczących polskiej kultury i zwyczajów.

Accessibility