Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji

Barańczak Stanisław

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 1995

Książka wydana przez Uniwersytet Śląski z okazji nadania Stanisławowi Barańczakowi tytułu doktora honoris causa. Z inicjatywą przyznania tego wyróżnienia wystąpiła Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ. W tomie zamieszczono osiem interpretacji wierszy polskich poetów (Czesława Miłosza, Juliana Przybosia, Juliana Tuwima, Adama Ważyka, Aleksandra Wata, Witolda Wirpszy, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego). Analizy świata poezji przeprowadzone przez tak wytrawnego interpretatora, jakim jest Stanisław Barańczak, naprowadzają czytelnika na drogę lektury, która umożliwia doznanie prawdziwego przeżycia odczytania wiersza.

Accessibility