Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków

Erin Lemmi, Stefańczyk Wiesław

Wiedza Powszechna
Warszawa 2000

 

 

Książka dla studentów z Estonii, którzy wcześniej uczyli się języka polskiego z podręczników z komentarzem rosyjskim. Propozycja ta ma ułatwić uczącym się szybsze przyswajanie języka bez konieczności używania języka trzeciego. Podręcznik składa się z 15 godzin nagrań poprzedzonych krótkim wprowadzeniem do polskiej fonetyki. Składa się z kilku części: tekstu głównego, dialogu, słownictwa, gramatyki, ćwiczeń i komentarza.