Pracownicy UŚ w składzie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej

23 stycznia 2023 roku w Auli Kazimierza Lepszego odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej drugiej kadencji powołanej na mocy porozumienia Uniwersytetu Śląskiego z Marszałkiem Województwa Śląskiego. W listopadzie 2022 Marszałek Józef Chełstowski powołał Radę w składzie uzgodnionym z JM Rektorem UŚ. Podobnie jak w 1. kadencji w Radzie znaleźli się przedstawiciele różnych regionów województwa śląskiego: ziemi częstochowskiej i żywieckiej, Zagłębia, Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, są to reprezentanci różnych uczelni i instytucji kulturalnych województwa: muzeów, kuratorium, jednostek i instytucji oświatowych.

Zadania Rady to dbałość o zachowanie i kształtowanie tożsamości regionalnej, tworzenie warunków dla rozwoju edukacji regionalnej, czuwanie nad spójnością regionalnych programów edukacyjnych, kreowanie sposobu przekazu treści dziedzictwa kultury regionalnej, kształtujących nowoczesną tożsamość regionalną.

Uniwersytet Śląski w składzie Rady reprezentują: prof. dr hab. Jolanta Tambor z Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Marek Szczepański i dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki z Wydziału Nauk Społecznych, ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer i ks. dr hab. prof. UŚ Roman Buchta w Wydziału Teologicznego, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek z Wydziału Humanistycznego, dyrektor Biblioteki Śląskiej, Krzysztof Pszczółka, przewodniczący NSZZ Solidarność UŚ, reprezentujący również kampus cieszyński, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, em. wykładowczyni WH, wciąż mocno związana z UŚ i dr Krystian Węgrzynek, pracownik Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, sekretarz prowadzonych przez UŚ Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Studia te są jednym z najistotniejszych elementów wspólnych działań w dziedzinie edukacji regionalnej. Obecnie odbywa się V edycja Studiów – nauczyciele w nich uczestniczący na mocy porozumienia między Marszałkiem Województwa Śląskiego i JM Rektorem UŚ z dn. 27.06.2019 zyskują dofinansowanie do studiów z puli środków Województwa Śląskiego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej programu edukacji regionalnej otworzył JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Fotoreportaż z posiedzenia Rady: https://us.edu.pl/multimedia/posiedzenie-rady-naukowej-programu-edukacji-regionalnej/

Accessibility