Dr Agnieszka Madeja

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji Ewolucja polskich jednostek leksykalnych odnoszących się do wrażeń słuchowych. Onomatopeje i ekspresywne wykrzykniki napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej. Od 1998 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Wspólnie z Barbarą Morcinek napisała podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy. Jest członkinią zespołu autorów zadań i egzaminatorów Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Współautorka publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest współtwórczynią programu komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL © oraz członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina). Miała wykłady gościnne na uniwersytetach m.in. na Białorusi, w Czechach, Kanadzie, Macedonii, na Łotwie, w Argentynie, Brazylii, Niemczech, Estonii, Bułgarii, Rosji, Serbii, na Słowacji, Ukrainie, w USA, we Włoszech i na Węgrzech.