Dr Agnieszka Tambor

Adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W 2007 roku ukończyła kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawczą. Pracę magisterską na temat: „I znowu możemy zwyciężyć”, czyli sport w kulturze popularnej napisała pod kierunkiem dr Iwony Sowińskiej. Rozprawę doktorską pt. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego obroniła w 2015 roku. Od czasu obrony pracy magisterskiej współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, przybliżając cudzoziemcom różne aspekty kultury polskiej przede wszystkim na bazie materiałów filmowych. Prowadziła zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Dublinie oraz w Kolonii. Ponadto prowadziła seminaria z zakresu kultury na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, na University of Alberta w Edmonton i na University of Washington w Seattle. W ramach programu Erasmus odbyła zajęcia z filmu polskiego m.in. na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu, na Uniwersytecie w Bari we Włoszech oraz na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. W 2012 roku uczestniczyła w obchodach roku korczakowskiego na Uniwersytecie Hankuk w Seulu w Korei Południowej, gdzie wygłosiła referat Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel. Jest opiekunką cyklicznego projektu naukowego Polacy w oczach – stereotypy znane i nieznane, który miał już dwie edycje: na Uniwersytecie w Halle w Niemczech oraz na Uniwersytecie im. Ablaj Khana w Almaty w Kazachstanie. Od 2013 jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego Made in Poland, podczas którego studenci kulturoznawstwa , filologii polskiej, KPiK i innych kierunków Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz cyklu artykułów Filmowa półka publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii „Czytaj po polsku”, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów.