Dr Barbara Morcinek-Abramczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Szkoły od roku 2000. Tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji Świat kaleki w twórczości Tadeusza Nowaka i Emila Zegadłowicza. Od roku 1997 zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach nauczania. Była organizatorką warsztatów polonistycznych dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są literatura polska (okresu romantyzmu i literatura współczesna), literatura angielska, literatura japońska, glottodydaktyka, problemy tożsamościowe na Śląsku oraz gestykulacja w nauczaniu języków obcych. Wspólnie z Agnieszką Madeją napisała podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy. Jest członkinią Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i technik multimedialnych na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz zajęcia lektoratowe w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. W latach 2006–2009 była wykładowcą goszczonym na Tokyo University of Foreign Studies w Japonii. Brała udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, między innymi w Lipsku, Seulu, Sztokholmie, Wilnie. Prowadziła wykłady gościnne: w Pekinie (Chiny), Tokio (Japonia), Halle i Lipsku (Niemcy), Ołomuńcu (Czechy), Mińsku (Białoruś). Była także  profesorem wizytującym na Indiana University w Bloomington.