Dr Wioletta Hajduk-Gawron

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W latach 2002–2011 pracowała w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, ucząc języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Od października 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz recepcja literatury polskiej w świecie. Od roku 2005 jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2001–2002 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na Białorusi. Od kilku lat jest zaangażowana w organizację cyklicznych międzynarodowych konferencji Literatura polska w świecie oraz Adaptacje. Prowadziła zajęcia językowe i seminaria dla studentów i uczniów zagranicznych uniwersytetów oraz innych placówek oświatowych, a także warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jest współredaktorką serii „Czytaj po polsku”, współautorką zbioru zadań z języka polskiego jako obcego Bądź na B1 oraz autorką artykułów podejmujących tematykę glottodydaktyczną oraz literacką, np.: Test osiągnięć – cele i środki, Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców, Komiks, czyli kultura i język w obrazkach, Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków, Spod kobiecego pióra – o poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej. W 2011 roku została zaproszona do współpracy w badaniach prowadzonych w ramach Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej działającej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.