mgr Alina Nowicka

Magister filologii polskiej, napisana przez nią praca magisterska miała tytuł: “Prasłowiańskie dziedzictwo – pokrewieństwo języków polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego na przykładzie wybranych zasad pisowni”.

Odbyła staże w Katedrze  Języków Słowiańskich Instytutu Filologii WPIE Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Vasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie.

Przez 8 lat pracowała jako wykładowczyni języka polskiego w Wyższej Szkole Zawodowej Ekonomii i Prawa w Kołomyi na Ukrainie.

Interesuje się historią języka polskiego oraz językoznawstwem porównawczym.