Dr Anna Gawryś-Mazurkiewicz

Absolwentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. Aleksander Wat o literaturze i literackości. Rekonesans pisała pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Marka Pytasza. Od trzech lat prowadzi lektoraty języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz lekcje indywidualne. Interesuje się nauczaniem języka biznesu i ekonomii. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej związana jest od 2015 roku. Prowadziła zajęcia na uczelniach w Chinach.