Mgr Karolina Graboń

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją język polski i literatura polska w świecie, lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Pracę magisterską pt. Przejawy świadomości językowej w dyskusjach o języku polskim na forum internetowym „Polszczyzna” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Laureatka wyróżnień JM Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów w 2010 roku. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu Europodians – Language courses for mobile Technologies. Uczy języka polskiego w grupach na różnym poziomie zaawansowania. Prowadziła szkoły wyjazdowe m.in. na Syberii, Ukrainie i w Mołdawii, wykłady i seminaria m.in. w Brazylii, Argentynie, Indonezji, Chinach, Japonii, Niemczech, Estonii, Czechach, Austrii, Rosji, we Włoszech, na Węgrzech i na Ukrainie oraz zajęcia lektoratowe w ramach programu LLP/Erasmus i Erasmus+. Prowadziła też zajęcia z zakresu metodyki nauczania jpjo dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych oraz zagadnieniami związanymi z logopedią i emisją głosu. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach oraz Logopedii z emisją głosu w Łodzi. Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego, planowaną pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor zamierza poświęcić zagadnieniom zaburzeń wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Wraz z magister Magdaleną Knapik prowadzi biuro Szkoły.

Accessibility