Mgr Karolina Graboń

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją język polski i literatura polska w świecie, lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Pracę magisterską pt. Przejawy świadomości językowej w dyskusjach o języku polskim na forum internetowym „Polszczyzna” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Laureatka wyróżnień JM Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów w 2010 roku. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu Europodians – Language courses for mobile Technologies. Prowadziła szkoły wyjazdowe m.in. na Syberii, Ukrainie i w Mołdawii, wykłady i seminaria m.in. w Brazylii, Argentynie, Indonezji, Chinach, Japonii, Niemczech, Estonii, Czechach, Austrii, Rosji, we Włoszech, na Węgrzech i na Ukrainie oraz zajęcia lektoratowe w ramach programu LLP/Erasmus i Erasmus+. Prowadzi też zajęcia z zakresu metodyki nauczania jpjo, testowania i sprawdzania oraz fonetyki z elementami emisji głosu dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych oraz zagadnieniami związanymi z logopedią i emisją głosu. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (UŚ), Logopedii z emisją głosu (UŁ), Redakcji językowej tekstu (UW).

Lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, członkini zespołu autorów zadań i egzaminatorów Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, wpisana na listę egzaminatorów prowadzących Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego.