Mgr Katarzyna Szczotka

Absolwentka filologii polskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (studia licencjackie, specjalność nauczycielska) oraz Uniwersytetu Śląskiego (studia magisterskie na specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców). Pracę magisterską pt. ,,Pisałam, więc jestem- ślady traumy w twórczości Zofii Romanowiczowej” pisała pod kierunkiem dr hab. Beaty Nowackiej. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari. Już w czasie studiów zaczęła współpracować ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Interesuje się metodologią nauczania jpjo i historią języka polskiego. Jej pasją są podróże, poznawanie nowych kultur i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kaukaskiego.