Mgr Kinga Groszewska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Część studiów odbyła w Szwecji, w Instytucie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego, gdzie miała także okazję odbyć staż w Szkolnym Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP oraz Instytucie Polskim. Już w czasie studiów polonistycznych zaczęła współpracować ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Po ukończeniu uniwersytetu wyjechała jako lektorka języka polskiego do Rosji i podjęła pracę na Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym, prowadząc zajęcia dla tamtejszych studentów rusycystyki. Interesuje się literaturą rosyjską oraz związkami między językiem a kulturą. Prowadziła zajęcia lektoratowe oraz poświęcone literaturze i kulturze Polski na zagranicznych uczelniach wyższych m.in. w Brazylii, Rosji, Indonezji i we Włoszech.