Mgr Magdalena Knapik

Lektorka i wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, magister filologii polskiej. Pracę magisterską zatytułowaną Poezja wigilijnej nocy (1939–1945) poświęciła kolędzie w okresie wojennym. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat kalendarza jako gatunku literackiego pod naukową opieką dra hab. prof. UŚ Romualda Cudaka. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej związana jest od 2004 roku. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Organizowała letnie i zimowe szkoły języka polskiego w Mołdawii, Rosji, Kanadzie oraz na Ukrainie. Prowadziła też warsztaty językowe w Altenbergu, warsztaty polonistyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego w Bułgarii, Kazachstanie oraz Estonii, a także zajęcia z zakresu technik multimedialnych w nauczaniu obcokrajowców dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Niemiec, Ukrainy, Irlandii oraz Włoch. Kilkakrotnie była lektorką podczas kursów języka polskiego organizowanych w ramach programu LLP/Erasmus i Erasmus+ oraz podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Promowała Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej podczas Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Niemczech oraz na Ukrainie. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Wespół z magister Karoliną Graboń prowadzi biuro Szkoły.