Mgr Magdalena Nowak-Kaczmarek

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja: nauczenie polonistyczne wśród cudzoziemców). Pracę magisterską pod tytułem: Problem kwestii żydowskiej na podstawie wybranych przykładów literatury okresu oświecenia i romantyzmu pisała pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Jacka Lyszczyny. Doświadczenia nabywała, ucząc studentów kursu przygotowawczego na Uniwersytecie Śląskim, a także grupę programu Erasmus. W trakcie studiów rozpoczęła współpracę ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, z którą związała się na stałe po zakończeniu nauki. Interesuje się historią, literaturą najnowszą, a także muzyką filmową.