Mgr Paulina Stasiak

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne obcokrajowców. Pisaną pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Olszańskiego pracę magisterską poświęciła mało znanemu pisarzowi polskiego pochodzenia, Zygmuntowi Krzyżanowskiemu. Od kilku lat interesuje się twórczością tego całkowicie zapomnianego  pisarza, przez  współczesnych sobie porównywanego do Franza Kafki czy Michaiła Bułhakowa. Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ od 2018 roku. 
W 2019 roku odbyła czteromiesięczne praktyki na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari. W 2019 roku została przewodniczącą koła naukowego „Wieża Babel”. Obecnie przygotowuje tom z serii „Czytaj po polsku” poświęcony „Glorii Victis” Elizy Orzeszkowej oraz podręcznik do nauki historii Polski przystosowany do potrzeb osób uczących się języka polskiego jako obcego.
Interesuje się historią średniowiecza, dziewiętnastowieczną i współczesną literaturą polską oraz rajdami samochodowymi WRC. Przez dwa lata pracowała jako sędzia rajdowy II kategorii.