Mgr Sabina Strózik

Absolwentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. Wyśpiewać płeć przeciwną. O wybranych piosenkach Agnieszki Osieckiej i Jonasza Kofty  napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Opackiej-Walasek. W latach 2017-2019 pracowała na dwóch pekińskich uniwersytetach. Interesuje się nauczaniem literatury, szczególnie poezji współczesnej. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej związana jest od 2016 roku.