Dr Tomasz Gęsina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, od 2015 roku asystent w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł doktorski uzyskał na podstawie dysertacji Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha napisanej pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Kadłubka. W 2016 roku ukończył Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone na Uniwersytecie Śląskim.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnej literaturze polskiej oraz nauczaniu cudzoziemców języka i literatury polskiej. Redaktor naukowy dwóch monografii: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki z 2016 roku (wraz z dr. hab. Zbigniewem Kadłubkiem) oraz Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś z 2018 roku (wraz z dr Wiolettą Wilczek). Autor artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz siedemnastu haseł zawartych w leksykonie Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec z 2018 roku pod redakcją dr. hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ, dr Wioletty Hajduk-Gawron oraz dr Agnieszki Madei. Uczestnik projektu naukowego Niemiecko-polskie podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym (kierownicy projektu: prof. dr Gerd Hentschel z Uniwersytetu im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Pełni funkcję tutora nad grupami kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim w Polsce oraz opiekuna roku na międzynarodowych studiach polskich. Członek komisji podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – w 2019 roku uzyskał uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji podczas tych egzaminów. Sekretarz Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dwukrotnie otrzymał nagrodę III stopnia przyznawaną przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – w 2018 roku za działalność organizacyjną, a w 2019 roku za osiągnięcia naukowo-badawcze (nagroda zespołowa).

Prowadził zajęcia lektoratowe oraz wykłady poświęcone literaturze i kulturze Polski w ośrodkach polonijnych oraz na uczelniach wyższych w Belgii, Brazylii, Mołdawii, Niemczech i na Litwie.

Accessibility