Dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych; tytuł doktorski uzyskała na podstawie rozprawy nt. Synonimia pojęć prawdziwościowych – teoria i praktyka. Zajmuje się dydaktyką języka polskiego, jej zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza na kształtowaniu sprawności ortograficznej uczniów (Polaków i obcokrajowców). Napisała kilka artykułów poświęconych temu zagadnieniu. Jest autorką zbiorów dyktand: Dyktanda na cztery pory roku dla klas I–III (Katowice 2003); Dyktanda na cztery pory roku dla klas IV–VI (Katowice 2003), podręcznika do kształcenia językowego dla licealistów Odcień słowa oraz współautorką książek: Ortografia i interpunkcja w klasach IV–VIII. Wiadomości i ćwiczenia. Kielce 1994 (wespół z E. Polańskim, R. Starz, D. Zarębską) oraz Testy językowe i ortograficzne (wspólnie z prof. dr. hab. E. Polańskim). Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz gościnne wykłady i seminaria podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.