Dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i doktor habilitowany w dziedzinie kulturoznawstwa. Pracuje jako adiunkt  w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  czterech  zasadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia międzywojennego, teatru amatorskiego oraz form sztuki estradowej. Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (Katowice 2007) oraz  Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914-1939 (Katowice 2014). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych  oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.