Dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ

Profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, związana z Zakładem Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UŚ. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół literatury romantyzmu oraz australijskiego kręgu kulturowego. Członkini redakcji „Postscriptum Polonistycznego“, autorka m.in. rozpraw:
„Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego”, „Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach”, „Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej”. Opracowała również 3. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Marii Konopnickiej: „Nasza szkapa” i Elizy Orzeszkowej: „Dobra pani”.