Dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną. Autorka monografii Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny (Katowice 2008) oraz Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (Katowice 2000) oraz współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich. Prowadzi także badania nad leksyką historyczną. Drugim, istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez Magdalenę Pastuchową jest glottodydaktyka. Jest autorką kilku artykułów poświęconych temu zagadnieniu oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców Dzień dobry. W latach 1998–2003 pracowała jako lektorka i wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech, a w 2011 roku była wykładowcą gościnnym na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Hankuk w Seulu. Prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.