Dr Jan Grzenia

Doktor nauk humanistycznych, były pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień stylistyki, teorii tekstu, pragmatyki językowej, kultury języka, nazw własnych. Od kilku lat zajmuje się komunikacją językową w Internecie. Opublikował książki: Język poetycki jako struktura polifoniczna. (Na materiale poezji polskiej XX wieku) (Katowice 1999) oraz Komunikacja językowa w Internecie (Warszawa 2006). Jest ponadto autorem wielu słowników: Słownika nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana (Warszawa 1998), Słownika ortograficznego (Warszawa 2000), Szkolnego słownika ortograficznego (Warszawa 2001) Słownika nasze imiona (Warszawa 2002), Słownika imion (Warszawa 2002) i Słownika poprawnej polszczyzny (Warszawa 2004). Dr Jan Grzenia jest również współautorem części słownikowej Nowego słownika ortograficznego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego (Warszawa 1996 i wyd. następne) oraz wielu porad językowych w elektronicznej Poradni Językowej PWN. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadził zajęcia z zakresu technik multimedialnych w nauczaniu obcokrajowców na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego UŚ, a przez kilka lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Postscriptum”, obecnie prowadzi własne wydawnictwo Nomen Omen.