Dr Jan Olbrycht

Doktor nauk humanistycznych, polski polityk. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1984 obronił pracę doktorską. W latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta Cieszyna. Od 1998 do 2004 był radnym sejmiku, a do 2002 także marszałkiem województwa śląskiego. W 2003 został członkiem Biura Wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europy, a w 2004 Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych. Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego, a także funduszy europejskich. W 2004 został posłem do Parlamentu Europejskiego, objął stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rozwoju regionalnego, przystąpił też do komisji transportu i turystyki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Złotej Wstęgi Związku Miast Polskich, Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla województwa śląskiego, Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości. Wyróżniony tytułem „Honorowy Ślązak Roku 2008”. W marcu 2010 został uhonorowany Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce. W 2011 nominowany został do nagrody MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów Parlamentu Europejskiego w kategorii Polityka Regionalna. Prowadzi wykłady i seminaria dla uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz studentów programu Erasmus.