Dr Joanna Przyklenk

Doktor nauk humanistycznych; tytuł doktorski uzyskała w 2006 roku na podstawie rozprawy Intertekstualność gatunku staropolskiej kroniki. Jest adiunktem w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych tekstologii, genologii lingwistycznej i stylistyki oraz semantyki historycznej i etymologii. Prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.