Dr Marek Piętka

Doktor nauk matematycznych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując w 1974 roku tytuł magistra matematyki. W okresie od 1974 roku do 1990 roku pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych. Od 1985 roku podjął równolegle pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. Od roku 1991 bierze udział w międzynarodowym programie kształcenia dyrektorów placówek oświatowych „Katowice – Bristol”. W ramach tego programu ukończył kurs kwalifikacyjny na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia menedżerskie tam zdobyte pozwoliły mu na przeprowadzenie kursu dla dyrektorów chorzowskich szkół podstawowych. Dr Marek Piętka uczestniczy w pracach Olimpiady Matematycznej, prowadzi wykłady dla studentów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz dla studentów programu Erasmus.