Dr Maria Wacławek

Doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językowego obrazu świata, gender i stereotypów kulturowych. Interesuje się również zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej reklamy, języka perswazji, a także emisji głosu i reguł poprawnej wymowy. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ związana jest od 2003 roku, najpierw jako wolontariusz i sympatyk, a później jako lektorka języka polskiego. Prowadziła ćwiczenia z zakresu podstaw fonetyki i prawideł poprawnej wymowy na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Dwukrotnie uczyła języka polskiego w Kiszyniowie (Mołdawia) podczas letniej i zimowej szkoły języka polskiego. Prowadziła również warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Kazachstanie oraz zajęcia gościnne z języka polskiego jako obcego w Niemczech, Gruzji, Kazachstanie, Rosji, we Francji i na Ukrainie. Była lektorką języka polskiego na Węgrzech na Uniwersytecie Debreczyńskim (2008-2012). Obecnie pracuje na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie w Lublanie.