Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W latach osiemdziesiątych brała udział w prowadzonych pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Lubasia badaniach socjolingwistycznych nad językiem miast Górnego Śląska i Zagłębia, a od 1993 roku – w międzynarodowych badaniach nad językiem dziecka. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, problematyka werbalnej działalności twórczej młodzieży, językowy kształt kultury masowej tworzonej przez młode pokolenie i dla młodego pokolenia, różne aspekty komunikacji w szkole, glottodydaktyka. Jest autorką książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004) oraz wielu artykułów naukowych, recenzji, a także współautorką kilku podręczników szkolnych i materiałów metodycznych z zakresu kształcenia językowego (w tym ortografii) dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach podstawowych, zawodowych, liceach oraz technikach. W latach 1991–1993 prowadziła kursy semestralne języka polskiego jako obcego dla stażystów w Katedrze Genetyki UŚ. Od lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, goszcząc ze swymi wykładami podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz prowadząc zajęcia z metodyki nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w międzynarodowym projekcie UE „Slavic Network”, popularyzującym znajomość języków słowiańskich. Jest także współautorką książki Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009).