Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, kierownik Studiów III stopnia na Uniwersytecie Śląskim (2008-2016). Doktorat obroniła w 1995 roku na podstawie rozprawy „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, habilitację uzyskała w 2006 roku na podstawie dysertacji Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Członkini Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, Rady Naukowej Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta i innych. Autorka wielu artykułów oraz książek, m.in: „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta (Katowice 1996), Czytając Herberta (Katowice 2001), Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku (Katowice 2005). Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz wykłady i seminaria dla studentów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.