Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat uzyskał w 1992 roku na podstawie rozprawy Reguły organizacji wypowiedzi poetyckiej w wierszach Stanisława Barańczaka (1968-1988) , habilitację – w 2004 roku na podstawie dysertacji Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku. Jest autorem kilku książek: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (Katowice 1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (Katowice 1994), Czytając Barańczaka (Katowice 1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (Katowice 1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (Katowice 2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (Katowice 2006) oraz licznych artykułów naukowych.