Prof. dr hab. Ewa Sławek

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania i prace badawcze ogniskują się wokół następujących kręgów tematycznych: stylistyka (ze szczególnym uwzględnieniem językowo-kulturowych aspektów stylu artystycznego); współczesna translatoryka (w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym), problemy języka i stylu języka regionalnego, etnopragmatyka i komunikacja międzykulturowa. Jest autorką monografii: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. Studia nad językiem i stylem tekstu (Katowice 1981) oraz książki poświęconej problemom edukacji etnokulturowej na Śląsku Cieszyńskim. Przez wiele lat przewodniczyła katowickiemu oddziałowi Koła Miłośników Języka Polskiego. W latach 1981–1984 pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Paris-IV-Sorbonne we Francji. Od lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadząc zajęcia lektoratowe oraz wykłady i seminaria dla studentów letniej szkoły języka, literatury i kukltury polskiej w Cieszynie, a także wykłady i ćwiczenia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.