Prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Profesor doktor habilitowana, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania i prace badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: teoria dramatu i teatru, historia teatru i dramatu europejskiego XX wieku, zwłaszcza ewolucja form we współczesnej dramaturgii oraz problematyka podmiotowości, metodologia badań teatralnych. Uprawia również krytykę teatralną. Jest autorką kilku książek, m.in.: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992), Autor i dramat (1999), Współczesne metody badań teatralnych (2003), Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (Kraków 2006) oraz wielu artykułów. Prof. dr hab. Ewa Wąchocka współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej od samego początku jej istnienia; prowadzi m.in. wykłady podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.