dr hab. Olga Wolińska, prof. UŚ

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, historyk języka. Interesuje się problematyką perswazji językowej, prowadzi także badania nad gatunkami tekstów użytkowych, takich jak odezwa, rozkaz, meldunek, raport, zeznanie itp. W latach 1993–2001 była dyrektorem Instytutu Języka Polskiego, a wcześniej, w latach 1990–1993 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filologicznego, była również dyrektorem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i członkiem Rady Programowej Akademii „Artes Liberales”. Prof. dr hab. Olga Wolińska jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych (w tym licznych studiów o języku polskim na Śląsku w przeszłości i współcześnie) oraz monografii: Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie (Katowice 1978), Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych (Katowice 1987), współautorką książki Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska (Katowice 2001). Współpracowała ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, prowadząc zajęcia na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie oraz wykłady z zakresu przemian we współczesnej polszczyźnie dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.