Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008-2016), kierownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej, przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz kilku książek: Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej (Katowice 1990), Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja. Groteska. Brzydota (Kraków 1992), Eros. Dekonstrukcja. Polityka. Przemiany prozy XX w. (Katowice 1999), Poza zasadą komunikacji, Poezja żalu. Współredaktor Dzieł Wybranych Rolanda Barthesa w wyd. KR.