Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, były kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1997–2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego, a w latach 1990–1995 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Specjalizuje się w historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. Opublikował kilkadziesiąt artykułów, zredagował kilkanaście tomów prac zbiorowych, jest autorem wielu książek, z których ważniejsze to: Dark Glory. Robinson Jeffers and His Philosophy of Man, Time and Thing (Katowice 1990), Maszyna do pisania; Jaquesa Derridy teoria literatury (wraz z Tadeuszem Rachwałem; Warszawa 1993), Sfera szarości. Szkice o literaturze i myśli XVIII w. (wraz z T. Rachwałem; Katowice 1994), Literary Voice. The Calling of Jonagh (wraz z D. Weslingiem).