Prof. dr hab. Jolanta Tambor

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Doktorat obroniła w 1988 roku na podstawie rozprawy o języku polskiej prozy fantastyczno-naukowej, habilitację uzyskała w 2006 roku na podstawie dysertacji poświęconej etnolektowi śląskiemu oraz świadomości językowej i etnicznej jego użytkowników. Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 1982 roku, najpierw Zakładzie Historii Języka Polskiego, a obecnie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Studentów Zagranicznych, a od 2010 roku jest Pełnomocnikiem Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców.
W latach 1998–2002 była kierownikiem Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor jest członkinią Komisji Kultury Języka Polskiego PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawczego PAN, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” (w latach 2000–2004 była członkiem Zarządu, w latach 2008-2012 przewodniczącą Rady Nadzorczej), od 2012 jest wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Od 1998 roku jest członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Gruzja, Uzbekistan, Węgry, Słowacja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina). W latach 2003–2004 była profesorem wizytującym na University of Toronto, w 2009 na University of Alberta w Edmonton. Miała wykłady gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Kanadzie, Macedonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Jest autorką książek: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (Hildesheim 2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007), redaktorką (lub współredaktorką) wielu książek, w tym dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego. Wspólnie z Anną Majkiewicz napisała podręcznik Śpiewająco po polsku (Katowice 2004, 2006) – zbiór ćwiczeń z wykorzystaniem piosenek polskich wykonawców w nauce języka polskiego jako obcego. Wraz z prof. dr hab. Danutą Rytel-Kuc (Rytel-Schwarz) zorganizowała dwie konferencje polsko-niemiecko-czeskie poświęcone certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz zredagowała publikacje pokonferencyjne (wyd. Gnome – Katowice 2006 oraz PeterLang – Frankfurt am Main 2008). Jest współredaktorką serii „Biblioteka Interpretacji” oraz „Czytaj po polsku”.