Sprawdzian z polskiego

„Sprawdzian z polskiego”

Od 1998 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje 15 sierpnia w Cieszynie podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej konkurs ortograficzny o nazwie „Sprawdzian z polskiego”. Uczestnicy „Sprawdzianu” to cudzoziemcy, którzy chcą walczyć o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. Zadanie konkursowe to napisanie dyktanda, specjalnie w tym celu przygotowanego. W czasie „Sprawdzianu” przyznawane są też tytuły I i dwóch II Cudzoziemskich Wicemistrzów Języka Polskiego oraz wiele nagród dodatkowych: „5 +” („piątka z plusem”), Orzeł Polskiej Ortografii i Orzełek Polskiej Ortografii. Nagrody „5 +” przeznaczone są dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, które nie mają szans na zwycięstwo w głównym konkursie, a tytuły Orła i Orzełka Polskiej Ortografii dla Polaków zza granicy czy nauczycieli języka polskiego za granicą, którzy w głównym konkursie, zgodnie z regulaminem, startować nie mogą. O główną nagrodę walczą cudzoziemcy posiadający obce obywatelstwo, którzy, jeśli nawet mieszkają w Polsce, to nie dłużej niż 5 lat.

W „Sprawdzianie” biorą udział uczestnicy letniej szkoły i warsztatów polonistycznych organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz uczestnicy innych zaprzyjaźnionych letnich szkół. Tradycyjnie od kilku lat przyjeżdżają goście z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Języków Obcych „Linguae Mundi” z Warszawy. Od kilku lat w „Sprawdzianie” uczestniczą studenci z polonistyk zagranicznych uczelni, z którymi Szkoła współpracuje: z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Lwów, Ukraina), Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk, Białoruś), Uniwersytetu we Florencji (Włochy). Przyjeżdżają też cudzoziemcy, którzy wakacje spędzają w Polsce, a o „Sprawdzianie” dowiedzieli się z mediów czy z Internetu. Od kilku lat patronat medialny nad „Sprawdzianem” obejmuje Telewizja „Polonia”.

Główną nagrodą w „Sprawdzianie” jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kolejnej letniej szkole w Cieszynie. Mistrzowie i Mistrzynie zostają honorowymi członkami jury w kolejnych edycjach „Sprawdzianu”. Wszyscy laureaci otrzymują cenne nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu małe słowniczki i poradniki języka polskiego. Nikt nie wychodzi ze „Sprawdzianu” bez książkowego upominku.

„Sprawdzianowi” towarzyszą różne atrakcje. Często przyjeżdżają do Cieszyna wybitni językoznawcy, którzy ciekawie mówią o języku polskim, jego osobliwościach, trudnościach, historii. Gościem „Sprawdzianu” byli m.in. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk z Warszawy, autor wielu cennych poradników poprawnościowych czy prof. dr hab. Anna Dąbrowska z Wrocławia, autorka znanych podręczników do języka polskiego jako obcego. Jedną z atrakcji jest też specjalny konkurs ortograficzny dla jury. Jurorzy – polscy poloniści, wykładowcy na polskich uczelniach – zmagają się wtedy z egzotycznymi językami, a zadania są wymyślane przez cudzoziemców biorących udział w konkursie: odczytywanie znaków japońskich, zapisywanie wyrazów węgierskich, fińskich, gruzińskich czy mongolskich, liczenie po tadżycku i po chińsku itd.

„Sprawdzian z polskiego” – międzynarodowy konkurs to wielkie międzynarodowe święto. Jest okazją do sprawdzenia swojej znajomości polskiej ortografii, do zdobywania cennych nagród, do zawierania nowych międzynarodowych przyjaźni, ale i po prostu do dobrej zabawy.

Regulamin

Zapraszamy do Cieszyna zawsze 15 sierpnia!

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018  2019 2020 2021 2022 2023