Cele projektu

Planowane cele ogólne oraz szczegółowe:

  • osiągnięcie lepszej znajomości języka polskiego w sprzyjającym środowisku polskojęzycznym;
  • przygotowanie językowe osób, które chciałyby podjąć studia w Polsce;
  • przygotowanie językowe osób, które chciałyby podjąć pracę w Polsce;
  • przygotowanie językowe osób, które chciałyby starać się o polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka (w tym: przygotowanie do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego);
  • przygotowanie do pełniejszego uczestnictwa w kulturze polskiej;
  • zdobycie przez osoby uczestniczące w zadaniu ważnego i trwałego doświadczenia bezpośredniego kontaktu z Polską, jej mieszkańcami, kulturą, życiem codziennym, przyrodą;
  • wzmocnienie poczucia identyfikacji, żywych związków z kulturą i językiem polskim;
  • rozwinięcie kreatywności i samodzielności;
  • poszerzenie horyzontów w zakresie postrzegania i procesu akceptacji wielokulturowości i czynników etnicznej tożsamości.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa