Kursy

W ramach projektu przygotowane i przeprowadzone zostaną w województwie śląskim różnego typu kursy języka i kultury polskiej, w których uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk obcojęzycznych z różnych krajów spoza UE. Planowane są następujące kursy językowe:

a) semestralny kurs języka polskiego – spotkania 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych – dostosowanych do godzin pracy i nauki uczestników. Kurs mający na celu opanowanie podstaw znajomości języka polskiego (w grupach początkujących), doskonalenie poszczególnych nabytych już kompetencji (w grupach średnio zaawansowanych) oraz poszerzanie wiedzy o języku i kulturze (w grupach zaawansowanych, w tym – zajęcia dotyczące słownictwa specjalistycznego); w ramach kursu w każdym miesiącu zostanie przeprowadzona odpowiednia liczba seminariów poświęcona wartościom i prawom obowiązującym w Polsce. Uruchomiony od października 2018 r.;

b) kurs przygotowawczy do studiów w języku polskim – zajęcia 5 razy w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych. Kurs przeznaczony dla osób, które w przyszłości chcą podjąć studia I, II lub III stopnia w języku polskim. Kurs obejmuje intensywną naukę języka polskiego (20 godzin zajęć lektoratowych w tygodniu) oraz tzw. zajęcia propedeutyczne z zakresu historii Polski, socjologii języka, relacji kulturowych, interpretacji tekstów itp. oraz treści specjalistycznych zależnych od przyszłego kierunku studiów. Uczestnicy kursu w czasie trwania zajęć mają status studentów UŚ; w ramach kursu w każdym miesiącu zostanie przeprowadzona odpowiednia liczba seminariów poświęcona wartościom i prawom obowiązującym w Polsce. Uruchomiony od października 2019 r.;

c) intensywny kurs języka polskiego – zajęcia 5 razy w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych (łącznie 15 godzin zajęć lektoratowych w tygodniu). Kurs kierowany do osób, którym zależy na szybkiej i efektywnej nauce np. w celu podjęcia pracy w Polsce; w ramach kursu w każdym miesiącu zostanie przeprowadzona odpowiednia liczba seminariów poświęcona wartościom i prawom obowiązującym w Polsce. Uruchomiony od października 2019 r.;

d) kursy językowo-adaptacyjne – zajęcia 5 razy w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych (łącznie 20 godzin zajęć lektoratowych w tygodniu oraz popołudniowe seminaria, prelekcje, konwersatoria na wybrane tematy związane z historią, ekonomią, geografią, wiedzą o Polsce połączone z wyjazdami o charakterze edukacyjnym w najciekawsze w regionie miejsca). Kurs kierowany dla osób, które dopiero przyjechały do naszego kraju i chcą poznać podstawy funkcjonowania w polskiej rzeczywistości; w ramach kursu w każdym miesiącu zostanie przeprowadzona odpowiednia liczba seminariów poświęcona wartościom i prawom obowiązującym w Polsce. Uruchomiony od sierpnia 2019 r.;

e) kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – przeznaczony dla osób, które planują przystąpić do tego państwowego egzaminu i chciałyby usprawnić swe kompetencje w zakresie części składowych egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie, mówienie, poprawność gramatyczna). Liczba zajęć i ich częstotliwość ustalona zostanie na podstawie próbnego egzaminu przeprowadzonego przez doświadczonych lektorów będących jednocześnie egzaminatorami; w ramach kursu w każdym miesiącu zostanie przeprowadzona odpowiednia liczba seminariów poświęcona wartościom i prawom obowiązującym w Polsce. Uruchomiony od grudnia 2018 r.;

f) warsztaty, seminaria i spotkania z udziałem zaproszonych obcokrajowców przeznaczone dla nauczycieli i grona pedagogicznego uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego. Zajęcia mają na celu kształcenie kadry w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niepolskiego pochodzenia, których w szkołach na Śląsku jest coraz więcej. Cykl zakłada prezentację metod i technik stosowanych w glottodydaktyce, nowoczesnych pomocy i podręczników, które z powodzeniem mogą być stosowane na różnych poziomach edukacji, wartości i praw obowiązujących w Polsce, a także realizację zajęć poświęconych różnicom kulturowym, kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wśród uczniów oraz korzyści, jakie niesie ze sobą obecność obcokrajowców w szkołach. Uruchomiony od marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w poszczególnych edycjach znajdują się w zakładce NABÓR.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

 

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa