„Literatura polska w świecie”

 
VII międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polska w świecie”. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”
Katowice, 23-24 maja 2018
 
VI międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polska w świecie”. „Barańczak. Postscriptum”
Katowice, 25-26 maja 2015
LPS6_Program

V międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje”
Cieszyn, 13-15 czerwca 2013
LPS5_Program

IV międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura polska w świecie. Oblicza światowości”
Katowice, 5-7 maja 2011
LPS4_Program

III międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Obecności”
Cieszyn, 8-10 czerwca 2009
LPS3_Program

Międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Lektury znawców”
Katowice, 21-22 maja 2007
LPS2_Program

Międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru”
Katowice, 16-18 maja 2005
LPS1_Program

 

Accessibility