Metodyczna podróż z językiem polskim. Wyjazdowe warsztaty polonistyczne

„Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” to przeznaczone dla nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza krajem (w szkołach polskich i polonijnych) cykle spotkań poświęcone polskiej kulturze i językowi polskiemu. Adresatami tych spotkań są także osoby, które zajmują się propagowaniem języka polskiego i kultury naszego kraju w różnych społecznościach lokalnych, domach kultury, mediach, ale także wykładowcy zagranicznych slawistyk, europeistyk czy polonistyk oraz lektorzy uczący języka polskiego jako obcego. Czas trwania warsztatów to 7-14 dni. Wieloaspektowość prezentowanych w ramach warsztatów treści sprawia, że ich uczestnicy stają się kompetentnymi rzecznikami naszej kultury. Stają się tym samym najlepszymi ambasadorami Polski na terenie swoich krajów, a z drugiej strony są przygotowani do podjęcia wyzwań dorosłego życia edukacyjnego i zawodowego.

„Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” – zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

 

Ukraina Rosja Kazachstan Irlandia USA
Brazylia Argentyna Białoruś Mołdawia  

 

 

Accessibility