Mołdawia

W dniach od 20 do 30 września 2018 roku odbyły się wyjazdowe warsztaty języka polskiego zorganizowane w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim. Wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, które poprowadzili dr Aleksandra Kalisz z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i mgr Tomasz Gęsina ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Podczas pobytu wykładowcy mieli okazję spotkać się z osobami na co dzień zaangażowanymi w działalność Domu Polskiego w Bielcach. Lektorzy przeprowadzili cykl zajęć językowych, w których wzięło udział około 60 słuchaczy, a wśród nich:dzieci uczęszczające do I–IV klasy szkoły podstawowej, młodzież przygotowująca się do matury oraz osoby dorosłe – nauczyciele, animatorzy polskiej kultury, osoby zaangażowane na rzecz promocji wiedzy o Polsce. Oprócz lekcji języka polskiego prowadzący przygotowali szereg spotkań z polską kulturą, które cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dzięki uprzejmości pracowników Domu Polskiego w Bielcach wykładowcy mogli przyjrzeć się działalności bieleckiej Polonii. Jednym z ważniejszych wydarzeń był Festiwal Etniczny, w czasie którego grupa dzieci i młodzieży zaprezentowała tradycyjne polskie pieśni oraz tańce ludowe. Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP UŚ spotkali się również z Polakami mieszkającymi w Sorokach, a także z dr Kingą Piątkowską, lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. Alecu Russo w Bielcach, która opiekuje się działającym przy uczelni Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Spotkania te były znakomitą okazją do wymiany wielu cennych uwag na temat nauczania polszczyzny oraz popularyzacji polskiej kultury poza granicami kraju.

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

 

Accessibility