Poezja buduje mosty – Polska, Brazylia

                                                                                    

Projekt pt. Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej skierowany jest do studentów polskiego pochodzenia kształcących się na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie oraz studentów polonistyk w Polsce, którzy są zainteresowani recepcją literatury polskiej w świecie. Tematyka spotkań koncentruje się wokół zagadnień dotyczących współczesnej filologii polskiej, w tym poezji lingwistycznej tworzonej przez poetów polskich oraz polskiego pochodzenia w Brazylii (Paulo Leminski).

Uczestnicy warsztatów mają możliwość zapoznania się z sylwetkami polskich i polonijnych poetów, ich twórczością, która jest bogata w odniesienia do polskiej historii i różnych przejawów życia codziennego. Poezja lingwistyczna jest doskonałym materiałem służącym wprowadzaniu odbiorców w tajniki języka polskiego.

Równolegle organizowane są warsztaty oparte na twórczości Paula Leminskiego, poety polskiego pochodzenia, który święci obecnie w Brazylii triumfy popularności – nie tylko w środowisku polonijnym. Jest to poeta zupełnie nieznany w Polsce, zatem przyjrzenie się jego sposobowi posługiwania się językiem – Leminski bowiem również reprezentuje poezję językową – pozwala zrozumieć tożsamość Polonii brazylijskiej i podjąć myślenie o integracji, zachowaniu tradycji i tworzeniu przyszłości.

 

                                                                                                                                   

Szkoła Języka i Kultury Polskiej     Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich         Uniwersytet Federalny Parany

 

Tłumaczenia Piszą o nas Fotoreportaże Wywiady Polska, Brazylia: kultura, obyczaje, historia
Accessibility