Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców

Od 1 sierpnia do 15 listopada 2019 Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizować będzie projekt pt. „Swego nie znacie… Sprawdzian z polskiego dla cudzoziemców”. Zgodnie z założeniami projektu w ciągu trzech miesięcy zostaną zorganizowane trzy konkursy ortograficzne: podczas XXIX letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej (15 sierpnia 2019 o godzinie 10:30 w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie), wrześniowego kursu adaptacyjnego oraz na początku nowego roku akademickiego. Uczestnicy projektu napiszą dyktando, w czasie którego wykażą się praktyczną znajomością zasad polskiej ortografii i interpunkcji. Tekst dyktanda przygotowany jest specjalnie na tę okazję przez polskich językoznawców, pracowników Szkoły i Wydziału Filologicznego UŚ. Konkurs rozgrywany będzie w osobnych kategoriach: dla osób polskiego pochodzenia i cudzoziemców. Zwycięzca otrzyma tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego, a także bezpłatny udział w przyszłorocznej, jubileuszowej, XXX letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Wszyscy uczestnicy dostaną słowniki, poradniki językowe, pomoce naukowe, które pomogą im poprawiać umiejętność pisania po polsku na przyszłość.

Projekt ma zachęcić uczestników do dbania o poprawność języka, którego się uczą, oraz do promowania poprawnej polszczyzny w kraju i za granicą w miejscu swojej pracy, nauki, studiów, zamieszkania. W przerwie między konkursem a ogłoszeniem wyników wygłoszony zostanie specjalny wykład, odbędą się także gry i zabawy językowe o tematyce powiązanej tematycznie z tekstem Sprawdzianu. Wszyscy ci, którzy napiszą tekst dyktanda, otrzymają –  oprócz książek – pamiątkowe koszulki, które przypomną im miłe chwile spędzone w Polsce.

Przykładowy tekst dyktanda Relacje Wspomnienia Prace plastyczne uczestników

 

 Projekt organizowany jest w ramach programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej