Z językiem i kulturą polską za pan brat

Z językiem i kulturą polską za pan brat – budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji, wzmocnienie słowackich studiów polonoznawczych

Projekt zakłada budowanie pozytywnego obrazu Polski na Słowacji oraz wzmocnienie pozycji studiów polonoznawczych. Do Bańskiej Bystrzycy kierowani będą regularnie specjaliści z zakresu językoznawstwa oraz kulturoznawstwa, by wraz ze słowackimi partnerami przeprowadzać zajęcia poszerzające kompetencje językowe studentów oraz poprawiające ich umiejętności przekładoznawcze. Strategia spotkań nastawiona jest na kształtowanie umiejętności w zakresie rozpoznawania i posługiwania się odmianami współczesnej polszczyzny oraz jej odmian specjalistycznych.

Uczestnicy spotkań zajmować się będą wybranymi aspektami kultury polskiej, które mają największy wpływ na komunikację (np. tabu, mitologizacja, odwołania historyczne, realioznawstwo).

 

Wizyty studyjne Konferencje studenckie Młodzi o Polsce i Słowacji Wspomnienia

 

  Projekt organizowany jest w ramach programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej